TheTVDB.com

Actors

Yang Zi

as Zhu Yi Huan / Li Yi Huan
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Qin Jun Jie

as Kang Xi
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Mao Zi Jun

as Zhu Ci Xuan / Li Jian Qing
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Liu Li Wei

as Wu San Gui
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Si Qin Gao Wa

as Empress Dowager
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Jiang Hong

as Mrs. Ju of Xue Yi
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Liu Xue Yi

as Wu Ying Qi [Wu San Gui's 2nd son]
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Huang Tian Qi

as Zhu Ci Xuan [Young]
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Lu Xing Yu

as Suo'er Tu
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

He Zhong Hua

as Li Ding Guo / Li De Fu
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Han Cheng Yu

as Ye Mo Sheng
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Zhang Wei Na

as Empress
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown

Shu Jennifer

as Xue Qing Cheng / Shu Wan Xin
Image By: Ravenbay
Request DMCA takedown