Home / Movies / 輪廻

Cast & Crew

Actors

Name
Sugimoto Tetta Tadashi Murakawa
Marika Matsumoto Yuka Morita
Hidekazu Mashima
Hiroto Itô Yuya Omori
Takako Fuji Hotel Maid
Taro Suwa
Kiyoshi Kurosawa
Shôichirô Masumoto
Kippei Shiina Ikuo Matsumura
Shun Oguri Kazuya Omori
Karina Yayoi Kinoshita

Directors

Name
Takashi Shimizu

Writers

Name
Takashi Shimizu