Artur uzmysławia sobie, że przez wyłączoną przypadkowo komórkę mógł przegapić wiadomość ze szpitala. Kalina odtwarza filmik nagrany kamerą ukrytą w misiu, na którym widać Piotrka i Betty.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 91
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, January 14, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 01/05/2019 9:58am