Rodzina Kulczyckich musi wybrać między pozostaniem w Wadlewie a powrotem do Wrocławia. Podczas terapii grupowej ujawnia się trauma Sylwii z dzieciństwa. Kobieta ma szansę opuścić ośrodek.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 111
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, February 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 02/01/2019 3:19pm