Do Norberta dociera informacja, że Pola padła ofiarą wypadku. Wprawdzie przeżyła, ale odmawia wychodzenia z domu. Olek przypuszcza, że to może być próba zwrócenia na siebie uwagi byłego chłopaka.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 135
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, March 15, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 03/10/2019 6:10am