Zbyszek chce się raz na zawsze pozbyć Huberta. Rezygnuje z tego zamiaru, gdy odkrywa, że mężczyzna nie pamięta strzelaniny. By utrudnić śledztwo, Zbyszek składa na policji fałszywe zeznania.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 49
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 8, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 11/04/2019 11:37am