Tom besluit de politie in te schakelen. Femke moet zich sterk houden. Rosa krijgt een telefoontje van het ziekenhuis. Hannah gaat voor het eerst naar school. Lowie is klaar voor zijn tweede zit, maar stoot dan op heftig nieuws.

English Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 2
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, September 4, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By PippoInzaghi
 • Last Updated 08/23/2018 2:15am