Marianne moet een afwijzing verwerken. Steven kan Rosa verrassen. Frank en Eddy amuseren zich zonder de vrouwen. Er vindt een klasoverleg plaats bij Olivia thuis.

English Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 15
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, September 21, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By PippoInzaghi
 • Last Updated 09/18/2018 6:18am