Kobe is verontwaardigd na het nieuws dat hij vernomen heeft. Nancy en Dieter gaan eten bij Marianne. Judith bedankt Tom en dat geeft hem terug een beetje hoop. Rosa loopt langs op de Withoeve.

English Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 45
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 2, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By PippoInzaghi
 • Last Updated 10/28/2018 9:20pm