Krzysiek i Marek mają wyrzuty sumienia z powodu ostatniej kłótni z Marcinem. W nerwowej atmosferze wszyscy zapominają, że właśnie tego dnia Zbyszek po raz pierwszy ma iść na cały dzień do przedszkola.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 3
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, March 15, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 03/08/2019 11:32pm