Maarten, Sis en Vincent van Rossem verkennen Delft, een stad waar zij als kind kwamen, omdat hun grootouders er woonden.

Nederlands
 • Episode Number 1
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, September 7, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By 211yarvikhja
 • Last Updated 01/16/2019 3:10pm