In UZ Gent begint de 38-jarige dokter Karel Decaestecker aan zijn eerste werkdag als "professor" Decaestecker. Hij is roboturoloog en ziet vandaag een man met blaaskanker. Professor Gewillig is een wereldautoriteit in de kindercardiologie. In UZ Leuven ziet hij een peuter met een vernauwde longslagader. Bij aangezichtschirurg prof. Swennen komt in het AZ Sint-Jan in Brugge een jonge man langs, die een stukje glas in het gezicht kreeg. Prof. Swennen gebruikt een chirurgisch navigatiesysteem om de moeilijk te vinden glasscherf op te sporen en te verwijderen.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 3
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, February 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By imjo
 • Last Updated 02/08/2019 4:42pm