En aquest episodi, Eloi Vila compartirà trajecte amb dues periodistes que tenen nous projectes professionals: Cristina Puig presenta la nova edició del "FAQS" i Sílvia Soler està a punt de presentar la seva tretzena novel·la.

English Español
 • Episode Number 17
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, February 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By EricSpark
 • Last Updated 02/10/2019 6:33pm