Kazimierz i Bolko spotykają się z Henrykiem V, księciem żagańskim i liczą na wspólny sojusz przeciwko Czechom. Ten jednak zaczyna stawiać warunki. Król chce zdobyć Wschowę - ostatni skrawek Wielkopolski, którego nie udało się odzyskać Władysławowi Łokietkowi. Pragnie dokończyć dzieło ojca i jest gotowy wiele poświęcić. Tymczasem wyrusza do Wyszehradu na pogrzeb Karola Roberta. Czy zdąży? Niemierza ustala z biskupem Grotem dalsze plany dotyczące Krzyżaków. Wspólnie decydują, że trzeba natychmiast działać.

English Polski
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 2
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, September 4, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By Leszek99
 • Last Updated 09/03/2019 12:59pm