Król wraz z orszakiem dociera do Wyszehradu. Choć jest spóźniony, chce się spotkać z Ludwikiem i swoją siostrą Elżbietą. Ponieważ stracił już nadzieję, że papież zaakceptuje wyrok warszawskiego sądu, liczy na poparcie nowego władcy Węgier. Nie wszystko idzie po jego myśli. Na Wawelu Jasiek i kanclerz zastanawiają się, jak rozwiązać problem napływających do Krakowa Prusaków, którzy uciekają przed napadającymi na ich domy Litwinami. Jolenta pyta Cudkę o swoje pochodzenie.

English Polski
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 6
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, September 11, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By Leszek99
 • Last Updated 10/21/2018 7:37am