Home / Series / Korona Królów / Official Order / Season 0 / Episode 11

Średniowieczny monarcha nigdy nie rządził sam. Czasami ulec można wrażeniu, że król mógł wszystko. W rzeczywistości przez całe średniowiecze cesarz, królowie, książęta musieli liczyć się z gronem doradców, lenników i możnowładców. Żaden monarcha nie dysponował władza absolutną. W odcinku „Doradcy królewscy” dowiemy się, jak to było za czasów Kazimierza Wielkiego.

English język polski
  • Originally Aired November 9, 2018
  • Runtime 30 minutes
  • Original Network TVP1
  • Parental Guideline TV-PG

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This episode has no screenshot.