Görans dåliga humör har kommit tillbaka efter att den nya torparen anlänt. De andra väljer därför att ställa honom till svars för sitt beteende. Samtidigt blir vissa torpare mer chockade än andra när de informeras om statusen på farmen.

English Svenska
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 14
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, February 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By theo.sjoblom54o
 • Last Updated 02/15/2019 1:23am