Prezes Kozłowski postanawia wygrać nadchodzące wybory z pomocą młodego naukowca i nowoczesnych technologii.

English Polski
 • Episode Number 11
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, May 15, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By babat
 • Last Updated 05/30/2019 3:33pm