Home / Series / Aikatsu!

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Ryuichi Kimura 184 10/08/2012 - 03/31/2016
Kazuo Nogami 25 01/07/2013 - 02/25/2016
Mitsuto Yamaji 16 10/10/2013 - 02/04/2016
Mitsuhiro Yoneda 15 01/23/2014 - 03/03/2016
Keiko Oyamada 14 10/15/2012 - 12/05/2013
Harume Kosaka 14 06/19/2014 - 03/17/2016
Teruo Satoh 10 11/13/2014 - 09/17/2015
Yasuaki Fujii 9 12/04/2014 - 02/18/2016
Daisei Fukuoka 8 10/31/2013 - 09/11/2014
Naoya Ando 8 03/26/2015 - 03/24/2016
Tatsuya Igarashi 8 05/14/2015 - 03/17/2016
Takahiro Kawakoshi 7 01/14/2013 - 03/17/2016
Kazuma Satou 6 07/11/2013 - 05/01/2014
Nobuo Tomizawa 5 10/29/2012 - 08/29/2013
Kei Umahiki 5 08/21/2014 - 01/22/2015
Teruo Sato 5 08/07/2014 - 11/12/2015
Hiroyuki Yamada 5 02/05/2015 - 01/21/2016
Hiroyuki Oshima 4 02/06/2014 - 05/22/2014
Osamu Kamei 3 10/08/2012 - 07/30/2015
Mitsuko Ohya 3 11/19/2012 - 05/30/2013
Shuuji Miyahara 3 02/25/2013 - 05/16/2013
Yuusuke Onoda 2 12/17/2012 - 01/28/2013
Ryota Itoh 2 12/10/2015
Mayu Numayama 2 03/04/2013 - 09/12/2013
Satomi Nakamura 2 03/25/2013
Kazuomi Koga 2 09/04/2014 - 10/30/2014
Shunji Yoshida 2 06/04/2015 - 08/13/2015
Masahiro Okamura 2 12/10/2012
Ayako Kawano 2 06/20/2013 - 11/14/2013
Masaomi Andou 2 03/27/2014
Tatsuma Minamikawa 1 03/19/2015
Yasuro Tsuchiya 1 11/12/2012
Dasisuke Nakajima 1 11/27/2014
Yousuke Hashiguchi 1 08/01/2013
Juzaburou Kyounan 1 07/04/2013
Yasuhiro Minami 1 10/17/2013
Chikayo Nakamura 1 11/05/2012
Shinya Watada 1 10/03/2013
Masanori Takahashi 1 09/03/2015
Yasuoki Fujii 1 08/28/2014
Yoshitaka Makino 1 02/04/2013
Kouto Yamaji 1 01/08/2015
Hisaya Takabayashi 1 10/22/2012
Kei Umabiki 1 07/10/2014
Ayako Kouno 1 08/15/2013
Taichi Atarashi 1 05/02/2013

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Yoichi Kato 178 10/08/2012 - 03/31/2016
Yuka Yamada 34 01/28/2013 - 03/17/2016
Natsuko Takahashi 28 11/05/2012 - 02/11/2016
Keiichirou Oochi 28 01/07/2013 - 03/17/2016
Atsuo Tobe 25 05/30/2013 - 09/24/2015
Yuichiro Yano 15 10/15/2012 - 09/26/2013
Yuuichi Nomura 14 01/30/2014 - 03/03/2016
Miharu Hirami 13 05/09/2013 - 02/26/2015
Toshihiko Masuda 12 01/07/2013 - 09/04/2014
Kenji Kodama 12 07/03/2014 - 02/04/2016
Nobuhiro Kondo 12 09/12/2013 - 01/08/2015
Keiichiro Kawaguchi 11 07/04/2013 - 09/10/2015
Masaki Kitamura 11 04/16/2015 - 03/17/2016
Kiyoko Sayama 8 01/22/2015 - 02/25/2016
Hiroshi Ohnogi 7 11/19/2012 - 08/15/2013
Yuuko Kakihara 7 04/16/2015 - 11/19/2015
Tomoyuki Kurokawa 5 11/19/2012 - 11/20/2014
Atsuo Taobe 4 10/15/2015 - 02/18/2016
Takashi Ikehata 4 01/09/2014 - 08/14/2014
Yuniko Ayana 4 11/12/2012 - 08/22/2013
Katsunori Shibata 2 01/23/2014 - 05/01/2014
Yasuyuki Honda 2 02/25/2013 - 04/25/2013
Mariko Kunisawa 2 02/18/2013 - 04/18/2013
Miwako Yamamoto 2 06/06/2013 - 07/18/2013
Hiroshi Hara 2 03/11/2013 - 05/09/2013
Tetsuji Takayanagi 2 11/05/2012 - 11/12/2012
Tomokazu Tokoro 1 11/07/2013
Hajime Katoki 1 02/26/2015
Takaaki Ishiyama 1 03/13/2014
Kazuya Miura 1 05/23/2013
Mitsuko Kase 1 01/14/2013
Yasunao Aoki 1 11/26/2012
Shuji Iuchi 1 03/05/2015
Kenji Nagasaki 1 02/04/2013
Takashi Yamazaki 1 01/28/2013
Tatsuya Takahashi 1 10/29/2012
Konan Hanafuda 1 05/16/2013
Tomomi Mochizuki 1 10/22/2012
Daisuke Nakajima 1 11/27/2014