Tomala po zawale trafia na blok operacyjny. Lekarz przynosi Sabinie tragiczną wiadomość. Oliwka kupuje sobie ubrania za pieniądze od Laury. Daje się namówić współlokatorce na spotkanie ze sponsorami.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 74
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 7, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 12/07/2018 7:27am