Róża martwi się o zdrowie Kazika, który sprzedał nerkę. Bożena i Bruno niepokoją się, że incydent na wieczorze kawalerskim wpłynie na reputację ich hotelu. Pyrkowie zamierzają sprzedać rodzinną firmę.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 93
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, January 10, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 01/05/2019 9:38am