In Kenia leven 1,6 miljoen mensen met hiv en daar komen ieder jaar 71.000 nieuwe infecties bij. Een derde van deze infecties treft homoseksuele mannen en sekswerkers. Zij durven vaak niet naar reguliere ziekenhuizen te gaan, omdat homoseksualiteit en prostitutie in Kenia verboden zijn. Om een einde te maken aan aids is het belangrijk om juist deze risicogroepen te testen en indien nodig direct te behandelen. Aidsfonds traint lokale mensen en ondersteunt initiatieven die hun wortels in de community hebben, zoals bij HOYMAS in Kenia. Beau verblijft vijf dagen in de kliniek van HOYMAS.

English Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 5
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, April 23, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By roukienl
 • Last Updated 04/24/2019 7:38am