האזרח גואטה בקרב נגד השחיתות בשלטון המקומי. בעשור האחרון הורשעו 34 ראשי ערים וסגניהם. איך אפשר לחזק את שומרי הסף ברשויות המקומיות כך שישמרו עלינו ולא על ראשי הערים?

English עברית
 • Episode Number 11
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, September 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By liath100ane7
 • Last Updated 09/15/2019 3:56pm