In deze aflevering meet de afdeling 'Muziek' van LUCA School of Arts zich met de richting 'Secundair Onderwijs' van Thomas More.

Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 8
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, June 6, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By dag.wieersd13
 • Last Updated 06/25/2019 5:56pm