In deze aflevering spelen de studenten 'Medische Beeldvorming' van Odisee tegen hun conculega's uit de opleiding 'Sociaal Cultureel Werk' van de Karel de Grote Hogeschool.

Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 11
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, June 12, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By dag.wieersd13
 • Last Updated 06/25/2019 5:59pm