Vandaag speelt de opleiding 'Burgerlijk Ingenieur' van de KU Leuven tegen de studenten 'Sociologie' van Universiteit Antwerpen.

Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 13
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, June 17, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By dag.wieersd13
 • Last Updated 06/25/2019 6:00pm