De studenten 'Journalistiek' van de Arteveldehogeschool meten zich vandaag met de opleiding 'Geschiedenis' van Universiteit Gent.

Nederlands
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 15
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, June 19, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By dag.wieersd13
 • Last Updated 06/25/2019 6:01pm