Do szpitala trafia cierpiący na chorobę Fabry'ego Michał. Jedynym dla niego ratunkiem jest poddanie się doświadczalnej terapii. Niestety ta nie jest refundowana, a koszty leczenia są ogromne.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 11
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, March 26, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 03/19/2019 11:44am