Sexsurrogaten Mare har legat med tusentals kunder och hjälper dem att känna sig trygga. Thomas Ristrand hjälper folk som med överkonsumtion av sex. Calle Rehbinder driver sexkurser och kursverksamhet för singlar och par.

English Svenska
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 6
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, November 10, 2011
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By kebre001
 • Last Updated 08/10/2014 4:57am