Människorna som tagit vanlig träning och gjort den snäppet roligare genom att addera sex, som Sexercise, en sexig form av aerobics uppfunnen av Dr Venus Ramos. Sara Kellett har uppfunnit en form av yoga som ger dig orgasm bara av att andas.

English Svenska
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 10
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, December 8, 2011
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By kebre001
 • Last Updated 08/10/2014 4:58am