Home / Series / Gamle Danmark / Official Order / Season 1 / Episode 3
Home / Series / Gamle Danmark / DVD Order / Season 1 / Episode 3
Home / Series / Gamle Danmark / Absolute Order / Season 1 / Episode 3

Lille land, hvad nu? - 1947-1953

Med afsæt i USA's prøvesprængninger på Bikini og det kommunistiske kup i Prag, fører Paul Hammerich os tilbage til starten af Den Kolde Krig. De tidligere allierede i øst og vest er nu fjender, og Danmark ender i NATO. I den danske dagligdag afspejler Den Kolde Krig sig på forskellig vis - i kulturlivet bl.a. med H. C. Branner og Kjeld Abells ideologiske digtning og Morten Korchs roman-idyl. Bevægelser som 'Moralsk Oprustning' og 'Jehovas Vidner' danner rammen om internationale forsøg på religiøs vækkelse. Jet-tiden nærmer sig, og fra privat side gennemføres efterkrigstidens eneste store forsøg på et nordisk samarbejde: Scandinavian Airlines System. Perioden præges af store danske begivenheder til søs: Hospitalsskibet Jutlandias deltagelse i Korea-krigen; Galatheas fund af organisk liv 10 km under havoverfladen, og kaptajn Carlsen bliver den helt store helt i sit forsøg på at redde sit skæve skib, 'The Flying Enterprise'. Glæd dig til et tilbageblik på en alvorlig tid i dansk historie, som dog skildres på underholdende vis med masser af herlige arkivklip og sprudlende fortællerglæde.

dansk English
Name Type
Paul Hammerich Director, Writer

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This episode has no parental guideline.