Gaya Sa Pelikula

Si Karl, isang mag-aaral sa arkitektura ay lumilipat sa yunit ng kanyang tiyuhin, tumanggap ng mga kakaibang trabaho sa online at naiwan sa mga pondo. Ang kanyang kapitbahay na si Vlad na nagtatago mula sa kanyang pamilya ay nagmumungkahi na sila ay maging kasambahay para sa semestral break kapalit ng renta.

Wikang Tagalog English Português - Portugal Português - Brasil français español italiano Deutsch ไทย limba română

Featured Actors

Backgrounds

Banners

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.