Home / Series / ぐらんぶる

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Shinji Takamatsu 24 07/14/2018 - 09/29/2018
Masaki Utsunomiya 2 08/18/2018 - 09/29/2018
Atsuko Tonomizu 2 07/21/2018 - 09/08/2018
Yoshihisa Matsumoto 2 08/11/2018 - 09/01/2018
Nanako Shimazaki 1 09/15/2018
Ryuuta Kawahara 1 08/04/2018
Keisuke Nishijima 1 07/28/2018
Tarou Iwasaki 1 09/22/2018
Takashi Kobayashi 1 08/25/2018

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Youichi Ueda 2 09/01/2018 - 09/29/2018
Hitomi Tsuruta 1 09/15/2018
Hiroshi Kugimiya 1 08/04/2018
Miyana Okita 1 09/22/2018
Koibumi Koiwai 1 09/08/2018
Takeshi Kumamoto 1 07/28/2018
Hiroyuki Ochi 1 08/18/2018
Kenji Inoue 1 09/08/2018
Nobuhiro Takamoto 1 08/11/2018
Toshizou Kida 1 07/21/2018