Rafflande spänning och nervösa deltagare. Nu har det blivit dags för röstningsresultatet att presenteras. Vem får fortsätta sin artistresa och vem får lämna tävlingen?

English Svenska
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 58
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 7, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By theo.sjoblom54o
 • Last Updated 10/30/2018 8:55am