Series / Inside Seventeen / People /

Xu Ming-hao

Xu Ming-hao

  • Role / Character Name The8