Home / Series / Kulüp / Aired Order / Season 1 / Episode 1

1. Bölüm

Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

Türkçe English français ελληνική γλώσσα Português - Brasil Deutsch