Årets første natt test nærmer seg når konkurransen fortsetter med temaet ALLSIDIGHET. Klassiske øvelser som tidligere har vist seg å kreve enormt mye av våre deltagere står på menyen. Den som taper natt-testen blir den første som må forlate Mesternes mester.

English Norsk
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 2
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, January 4, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By MrMamen
 • Last Updated 01/02/2019 1:03am