Gårsdagens nykommer sitter med makten til å splitte et par, og dette vil få konsekvenser i parseremonien – de splittede partnerne får ikke lov til å velge hverandre! Bak masken er det en makt som kan skifte innhold fra dag til dag og eier til eier. Magne har startet med alliansebygging, men later som ingenting. Problemet er å få de allierte til å ikke plapre på fest. Charlotta er ikke fornøyd med sin partner, og er på utkikk etter en ny. Andre er svært så fornøyde med sin partner, men skal de kose seg eller spille?

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 6
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, March 19, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:20pm