Etter gårsdagens fest er en av jentene svært misfornøyde med partneren sin, og mener at han tenker med feil hode. Oppdraget fortsetter, og jentene må fremdeles bytte identitet. Janni får en perm med beskrivelser av alle jentene og en rekke hint, men klarer hun å finne ut av det? I så fall får hun stor makt i parsplitten. Kristian René på sin side lager konspirasjonsteorier og under på om ikke Janni også spiller en rolle. Kvelden vil vise hva som er riktig.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 14
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, April 2, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:21pm