En av hotellets gjester har fått et smykke med en makt, og vedkommende får vite at smykket vil ha stor betydning i kveldens parseremoni – men ikke hva det betyr. Valget står mellom å beholde smykket selv eller gi det til en av de andre deltakerne. Deltakerne svirrer rundt og prøver å inngå allianser eller skvære opp i ukens uoverensstemmelser. En av dem må likevel gå ut i kveldens parseremoni, og det er helt åpent hvem det blir. En av hotellets store spillere bestemmer seg for å gire opp spillet et hakk.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 16
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, April 4, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:21pm