Gjestene skal testes i matte og gym, og mange er nervøse for hvordan de vil gjøre det på prøvene. Paret som gjør det best får makten til å splitte et par. Vinnerne er imidlertid ikke enige om hvem de skal velge. Det blir en følelsesladd parseremoni med mye tårer. Den nye gutten Erik er litt usikker på spillet inne på hotellet, og Tina syns han er en merkverdig skrue siden han snakker med seg selv om natten og speiler seg hele tiden.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 18
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, April 9, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:21pm