Kleopatra kan velge å gi fra seg tittelen. Deltakerne spekulerer i om det er en fordel eller en ulempe å besitte tittelen før kveldens parseremoni. Det snakkes og tenkes taktikk i alle leire før kveldens parseremoni. Under seremonien avslører Triana Kleopatras skjebne. Den ene alliansen er meget fornøyd med innsatsen av dagens taktikkeri, og de klarer ikke å legge skjul på sitt gode humør etter parseremonien.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 24
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, April 18, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:22pm