En av deltakerne fikk en makt i gårsdagens Pandoras eske. Makten består i å bestemme hvem av de to på Solo som skal sjekke ut i morgendagens parseremoni! Alle deltakerne får vite dette, og de to gjestene på Solo blir svært frustrerte. Dagen går med til å overbevise de riktige personene om at de bør få bli på hotellet. Paraseremonien blir tårevåt. Etterpå ser deltakerne plutselig en person på terrassen til Venus, hvem er dette?

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 28
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Thursday, April 25, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:23pm