Det er to allianser på hotellet nå, men det er litt uklart hvem av gjestene som er med i hvilken allianse. Erik føler et stort press, men har egentlig ikke lyst til å spille i det hele tatt og vingler veldig frem og tilbake. Det sjekker inn en ny gutt på hotellet, med et oppdrag de andre ikke vet noen ting om. Jentene syns han ser flott ut, og flere av dem blir skikkelig betatt. For at det nye gutten skal føle seg tatt vel i mot, får han lov til å kline med alle jentene på kveldens fest. Det går ikke bra, og det ender i krangel, tårer og tenners gnissel. Patrik føler seg helt utslått av den nye trusselen.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 33
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, May 6, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:23pm