Under frokosten får guttene beskjed om at det skal sjekke inn en tidligere deltaker, og at de kan velge å gi ham en skjebne som bringer lykke eller ulykke. Jentene får ikke vite om oppdraget. Alle deltakerne spekulerer i hvem det kan være som kommer inn, jentene tror det er en ny deltaker. Gjesten sjekker inn og for noen av gjestene faller verden i grus, mens andre er overlykkelige. Hvordan skal dette gå fremover?

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 41
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, May 20, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:24pm