Home / Series / Intikam / Aired Order / Season 2 / Episode 13
Home / Series / Intikam / Absolute Order / Season 1 / Episode 35

35. Bölüm

Nurdan, Yağmur'un peşinde

English Türkçe
Name Type Role
Michael Foley Writer
Rüya Önal Guest Star
Çağrı Vila Lostuvalı Director