Home / Series / Intikam / Aired Order / Season 2 / Episode 16
Home / Series / Intikam / Absolute Order / Season 1 / Episode 38

38. Bölüm

Yağmur, büyük acı yaşıyor

English Türkçe
Name Type Role
Michael Foley Writer
Çağrı Vila Lostuvalı Director