Home / Series / Intikam / Aired Order / Season 2 / Episode 19
Home / Series / Intikam / Absolute Order / Season 1 / Episode 41

41. Bölüm

Yağmur, Şahika'nın bir sırrını öğreniyor

English Türkçe
Name Type Role
Michael Foley Writer
Ahmet Saraçoğlu Guest Star
Çağrı Vila Lostuvalı Director