Påfyllning! Äntligen kommer en frisk fläkt till lägret. Men med ett lite surt besked. Det finns nämligen inte plats för alla i Gränslandet. En in, en ut är vad som gäller från och med nu. Frågan är bara vem som ska ut?

English Svenska
 • Episode Number 4
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Sunday, March 24, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By kayfour
 • Last Updated 03/25/2019 4:48am