Det är dags för den första tävlingen i Gränslandet. Där engagerar sig vissa mer än andra. Dessutom kryddas lägerlivet lite av en ny bygguppgift. Men vad är det de bygger egentligen?

English Svenska
 • Episode Number 5
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, March 25, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By kayfour
 • Last Updated 03/25/2019 4:48am